feature

Máy Chủ US

Tùy chỉnh cấu hình theo ý khách hàng

 • Được toàn quyền sử dụng máy chủ
 • Datacenter được đặt tại Los Angeles, CA
 • Miễn phí và hỗ trợ cài đặt Directadmin
 • Nâng cấp phần cứng dễ dàng
 • Hệ thống máy chủ luôn được đặt tại Datacenter lớn, network mạnh và ổn định
 • Giá cực kỳ ưu đãi và hỗ trợ khó khăn khi khách hàng yêu cầu

 

$25

DEDICATEDSERVERUS-I

Thanh Toán Hàng Tháng

 • CPU Intel Atom C2750
 • 8 GB RAM ECC
 • 128 GB SSD hoặc 1 TB HDD
 • 1 IPv4
 • Băng Thông 1 Gbps Unmetered
 • Miễn phí Directadmin
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua

$75

DEDICATEDSERVERUS-III

Thanh Toán Hàng Tháng

 • CPU Xeon E3-1270 v3
 • 32 GB RAM ECC
 • 2x120GB SSD | 2x1TB HDD
 • 1 IPv4
 • Băng Thông 1 Gbps Unmetered
 • Miễn phí Directadmin
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua

$140

DEDICATEDSERVERUS-V

Thanh Toán Hàng Tháng

 • CPU Dual Xeon E5-2670 v2
 • 128 GB RAM ECC
 • 2x1TB SSD | 2x4TB HDD
 • 5 IPv4
 • Băng Thông 1 Gbps Unmetered
 • Miễn phí Directadmin
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua