KVM VPS US

KVM là công nghệ ảo hóa mới cho phép ảo hóa thực sự trên nền tảng phần cứng. Do đó máy chủ KVM giống như XEN được cung cấp riêng tài nguyên để sử dụng, tránh việc tranh chấp tài nguyên với máy chủ khác trên cùng node. Máy chủ gốc được cài đặt Linux, nhưng KVM hỗ trợ tạo máy chủ ảo có thể chạy cả Linux, Windows. Nó cũng hỗ trợ cả x86 và x86-64 system. Datacenter được đặt tại Los Angeles, CA với cấu hình máy chủ mạnh mẽ CPU: Dual Intel Xeon E5-2690 RAM: 128GB ECC và Port Speed: 10Gbps. Máy chủ được cài đặt trên hệ thống SSD Hardware Raid 10.

$5

KVMVPS-I

Thanh Toán Hàng Tháng

 • 1 Core CPUs
 • 1 GB RAM ECC
 • 1 GB Swap
 • 10 GB SSD
 • 1 IPv4
 • Hệ Điều Hành Linux Hoặc Windows
 • Miễn phí Directadmin
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua

$10

KVMVPS-II

Thanh Toán Hàng Tháng

 • 2 Core CPUs
 • 2 GB RAM ECC
 • 2 GB Swap
 • 20 GB SSD
 • 1 IPv4
 • Hệ Điều Hành Linux Hoặc Windows
 • Miễn phí Directadmin
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua

$20

KVMVPS-III

Thanh Toán Hàng Tháng

 • 4 Core CPUs
 • 4 GB RAM ECC
 • 4 GB Swap
 • 40 GB SSD
 • 1 IPv4
 • Hệ Điều Hành Linux Hoặc Windows
 • Miễn phí Directadmin
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua

$80

KVMVPS-V

Thanh Toán Hàng Tháng

 • 8 Core CPUs
 • 16 GB RAM ECC
 • 16 GB Swap
 • 160 GB SSD
 • 1 IPv4
 • Hệ Điều Hành Linux Hoặc Windows
 • Miễn phí Directadmin
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua

$0

KVMVPS-VI

Thanh Toán Hàng Tháng

 • Thương Lượng
 • Thương Lượng
 • Thương Lượng
 • Thương Lượng
 • Thương Lượng
 • Thương Lượng
 • Thương Lượng
 • Xem Các Tính Năng Khác

Đặt Mua