Hãy bắt đầu sử dụng hosting tại Hosting-Domain-Pro bằng cách nhập tên miền quý khách cần đăng ký, chuyển về hoặc chỉ đơn giản là sử dụng mình dịch vụ hosting...

Xin vui lòng nhập các ký tự bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này là cần thiết để ngăn chặn gửi tự động.


TLD Năm Đăng ký mới Chuyển quản lý Gia hạn
.com 1 $10.50 USD $10.50 USD $10.50 USD
.net 1 $10.50 USD $10.50 USD $10.50 USD
.org 1 $10.50 USD $10.50 USD $10.50 USD
.us 1 $10.50 USD $10.50 USD $10.50 USD
.info 1 $10.50 USD $10.50 USD $10.50 USD
.biz 1 $10.50 USD $10.50 USD $10.50 USD
.mobi 1 $20.00 USD $20.00 USD $20.00 USD
.asia 1 $19.00 USD $19.00 USD $19.00 USD
.health.vn 1 $18.00 USD $10.00 USD $10.00 USD
.ac.vn 1 $18.00 USD $10.00 USD $10.00 USD
.info.vn 1 $18.00 USD $10.00 USD $10.00 USD
.pro.vn 1 $18.00 USD $10.00 USD $10.00 USD
.gov.vn 1 $18.00 USD $18.00 USD $18.00 USD
.edu.vn 1 $18.00 USD $10.00 USD $10.00 USD
.net.vn 1 $32.50 USD $17.50 USD $17.50 USD
.biz.vn 1 $32.50 USD $17.50 USD $17.50 USD
.com.vn 1 $32.50 USD $17.50 USD $17.50 USD
.vn 1 $37.50 USD $22.50 USD $22.50 USD

Tiền tệ:

Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: