DedicatedServerUS

(Chọn danh mục khác)
DEDICATEDSERVERUS-I
DEDICATEDSERVERUS-II
DEDICATEDSERVERUS-III
DEDICATEDSERVERUS-IV
DEDICATEDSERVERUS-V
DEDICATEDSERVERUS-I
Bắt đầu từ
$25.00 USD
Hàng tháng
CPU Intel Atom C2750
8 GB RAM ECC
128 GB SSD hoặc 1 TB HDD
1 IPv4
Băng Thông 1 Gbps Unmetered
DEDICATEDSERVERUS-II
Bắt đầu từ
$45.00 USD
Hàng tháng
CPU Opteron 3365
16 GB RAM ECC
2x120GB SSD | 2x1TB HDD
1 IPv4
Băng Thông 1 Gbps Unmetered
DEDICATEDSERVERUS-III
Bắt đầu từ
$75.00 USD
Hàng tháng
CPU Xeon E3-1270 v3
32 GB RAM ECC
2x120GB SSD | 2x1TB HDD
1 IPv4
Băng Thông 1 Gbps Unmetered
DEDICATEDSERVERUS-IV
Bắt đầu từ
$115.00 USD
Hàng tháng
CPU Dual Xeon E5-2630 v2
64 GB RAM ECC
2x240GB SSD | 2x2TB HDD
5 IPv4
Băng Thông 1 Gbps Unmetered
DEDICATEDSERVERUS-V
Bắt đầu từ
$140.00 USD
Hàng tháng
CPU Dual Xeon E5-2670 v2
128 GB RAM ECC
2x1TB SSD | 2x4TB HDD
5 IPv4
Băng Thông 1 Gbps Unmetered


Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: