NVMe VPS VN

(Chọn danh mục khác)
NVMEVPSVN-I
NVMEVPSVN-II
NVMEVPSVN-III
NVMEVPSVN-IV
NVMEVPSVN-V
NVMEVPSVN-I
CPU Core
1
Dedicated RAM
1 GB
NVMe SSD
20 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
1 Gbps
Datacenter
IDC Viettel, FPT, ODS
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$9.00 USD
Hàng tháng
NVMEVPSVN-II
CPU Core
2
Dedicated RAM
2 GB
NVMe SSD
40 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
1 Gbps
Datacenter
IDC Viettel, FPT, ODS
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$16.00 USD
Hàng tháng
NVMEVPSVN-III
CPU Core
4
Dedicated RAM
4 GB
NVMe SSD
80 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
1 Gbps
Datacenter
IDC Viettel, FPT, ODS
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$32.00 USD
Hàng tháng
NVMEVPSVN-IV
CPU Core
8
Dedicated RAM
8 GB
NVMe SSD
160 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
1 Gbps
Datacenter
IDC Viettel, FPT, ODS
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$64.00 USD
Hàng tháng
NVMEVPSVN-V
CPU Core
16
Dedicated RAM
16 GB
NVMe SSD
320 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
1 Gbps
Datacenter
IDC Viettel, FPT, ODS
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$128.00 USD
Hàng tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: