KVM VPS LA

(Chọn danh mục khác)
KVMVPS-I
KVMVPS-II
KVMVPS-III
KVMVPS-IV
KVMVPS-V
KVMVPS-I
CPU Core
1
Dedicated RAM
1 GB
SWAP
1 GB
SAS SSD Cached
10 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
10 Gbps
Datacenter
Los Angeles, CA
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$5.00 USD
Hàng tháng
KVMVPS-II
CPU Core
2
Dedicated RAM
2 GB
SWAP
2 GB
SAS SSD Cached
20 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
10 Gbps
Datacenter
Los Angeles, CA
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$10.00 USD
Hàng tháng
KVMVPS-III
CPU Core
4
Dedicated RAM
4 GB
SWAP
4 GB
SAS SSD Cached
40 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
10 Gbps
Datacenter
Los Angeles, CA
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$20.00 USD
Hàng tháng
KVMVPS-IV
CPU Core
4
Dedicated RAM
8 GB
SWAP
8 GB
SAS SSD Cached
80 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
10 Gbps
Datacenter
Los Angeles, CA
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$40.00 USD
Hàng tháng
KVMVPS-V
CPU Core
8
Dedicated RAM
16 GB
SWAP
16GB
SAS SSD Cached
160 GB
Bandwidth
Unlimited
Number IPv4
1
Port Speed
10 Gbps
Datacenter
Los Angeles, CA
OS
Linux-Windows
Bắt đầu từ
$80.00 USD
Hàng tháng


Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: